Hoppa till textinnehållet - Hoppa till nyheter -  - 
Samtrafik - Västmanland
 -   Anpassa - gör egna inställningar, textversionAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta   - English - information about SamtrafikEnglish -   Sök på Samtrafiks webbplats - kortkommando Alt + 4Sök   - 
Startsida - 

Beställning av:

 • Resa med Flexlinjen i Västerås
  0771-890 890
 • Färdtjänst i Hallstahammar, Sala, Surahammar, Västerås
  020-63 64 60
 • Beställ färdtjänstresa på internet (öppnas i nytt fönster)
 • Sjukresor i Västmanland
  020-21 21 21
 • Skolskjuts, dagvård och dagligverksamhet
  0771-17 62 86
 • Anropsstyrd trafik i Västmanland
  020-31 20 30

Information:

 • Frågor angående sjukresor
  021-17 53 30

Avvikelserapportering:

 -  

En dam som får hjälp att komma in i en taxi samt en telefonist på Samtrafik.

Till Samtrafik vänder du dig om du vill beställa färdtjänst, resa med flexlinjen, sjukresor, skolskjuts, resor till daglig verksamhet samt anropsstyrd trafik. Välkommen!

Aktuellt

Från och med årsskiftet bildar Västmanlands Samtrafikförbund och Kollektivtrafikförvaltningen i Landstinget Västmanland en ny gemensam organisation. Verksamheten kommer att bedrivas inom Kollektivtrafikförvaltningen.

Kollektivtrafikmyndigheten är en myndighet inom Landstinget Västmanland som sedan 1 januari 2012 har fullt ansvar för den regionala kollektivtrafiken i länet. Tillsammans med det av Landstinget Västmanland helägda dotterbolaget Västerås Lokaltrafik (ABVL), marknadsför man kollektivtrafikresandet i Västmanland genom varumärket VL.

Förhoppningarna är bland annat att den nya organisationen effektivare ska kunna använda de resurser för trafikplanering, kundkontakt och upphandling som finns hos de båda tidigare organisationerna. Bland annat kommer en samlokalisering ske under senvinter i gemensamma lokaler på Ängsgärdet i Västerås.

- Målsättningen är att kunna samordna båda verksamheterna, och på så sätt hitta effektivare lösningar i både trafikplaneringen och Kundcenterdelarna, berättar Maria Linder förvaltningschef.

För resenärer och övriga intressenter innebär det inga förändringar. Det är samma kontaktpersoner och telefonnummer som tidigare och resenärerna kommer att mötas av samma fordon som förut. Den enda skillnaden är att namnet Samtrafik ändras till Kollektivtrafikförvaltningen Västmanland.

- I och med det här samgåendet tar vi ett helhetsgrepp över all kollektivtrafik i länet, vilket kommer gynna alla parter" säger Landstingsrådet Tommy Levinsson (S) och ordförande i Kollektivtrafiknämnden.

 

Information gällande resor

 • Betala helst resan med jämna pengar.
 • Var på plats i god tid innan du ska bli hämtad.
 • Avboka din resa i god tid om du har ändrat dig.
 • Stark doft kan utlösa astmabesvär.
 • Kontakta gärna Samtrafik!
 -