Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till Samtrafiks startsida - 
 -   Anpassa - gör egna inställningar, textversion.Anpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   English - information about SamtrafikEnglish -   Sök på Samtrafiks webbplats - kortkommando Alt + 4Sök   -   - 
Startsida -  / Sjukresor / Sjukreseersättning

Samtrafik

 -  

Sjukreseersättning

Reseersättningen kan kvittas mot patientavgiften i samband med sjukhusbesök. Sjukresan kan även ersättas i efterhand genom att färdbiljett samt kvitto på sjukbesöket skickas i original till adressen nedan. Vid resa med egen bil ska du uppge resans längd i kilometer. Resor med egen bil ersätts med 1,60 kr/km för den del av enkelresan som överstiger 30 km. Detta avdrag räknas inte som egenavgift.

Krav äldre än ett år ersätts inte. Ersättning under 50 kr utbetalas inte, du kan dock samla kvitton, så att summan för utbetalningen uppgår till minst 50 kr.

Kvitton sänds till:
Samtrafik, 721 87 Västerås

 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -